UPCOMING CONCERTS

2nd Jun 2023 21:00

Flamenco, b flat, Berlin

 
3rd Jun 2023

Flamenco, Berlin

 
1st Jul 2023

Flamenco, Borkheide

 
2nd Jul 2023

Flamenco, Theater Ost, Berlin

 
9th Aug 2023

Flamenco, Nauen

 
4th Oct 2023

Rasgueo, CD Release Tour, Frankfurt

 
13th Oct 2023

Rasgueo, CD Release Tour, Bad Marienberg

 
14th Oct 2023

Rasgueo, CD Release Tour, Braunschweig

 
21st Oct 2023

Flamenco, Berlin

 
22nd Oct 2023

Rasgueo, CD Release Tour, b flat-Berlin

 
28th Oct 2023

Flamenco, Schwerin

 
11th Nov 2023

Rasgueo, CD Release Tour, Hobrechtsfelde